Turniej szachowy

            W dniu 1 lutego 2020 w siedzibie Zespołu Szkół Salezjańskich w Przemyślu odbył się Turniej Szachowy Pod Patronatem Ojca i Nauczyciela Młodzieży Świętego Jana Bosko . W turnieju o międzynarodowej obsadzie wzięło udział 40 szachistów z Lwowa, Pustomytów, Krakowa, Kańczugi okolic Przemyśla i Przemyśla. Turniej zorganizował Sportowo Kulturalny Klub Szachowy w Przemyślu we współpracy
z Zespołem Szkół Salezjańskich. Każdy uczestnik otrzymał dyplom i drobny upominek a zwycięzcy medale i puchary. Zarówno uczestnicy, trenerzy i opiekunowie mogli korzystać z poczęstunku. Niezastąpioną pomoc S-KKS uzyskał od Dyrektora Zespołu Szkół Salezjańskich ks. Wojciecha Strzeleckiego oraz  Dyrektora Wspólnoty Salezjańskiej w Przemyślu ks Bogdana Nowaka. Rodzice licznie wsparli turniej zarówno finansowo jak i pracą jako wolontariusze. Również jako woluntariusz turniej sędziował Maciej Karasiński. Turniej rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund po 10 minut dla zawodnika. W jednej grupie turniejowej walkę przy szachownicy stoczyli szachiści w wieku od 7 do 82 lat. Silna obsada turnieju dała możliwość zdobycia doświadczenia przez młodych adeptów sztuki szachowej.  Mogli oni stoczyć walkę z Mistrzem Fide Olegiem Prohorovem – Lwowianinem  i zawodnikiem, który wypełnił dwukrotnie normę na kandydata na mistrza Hubertem Janzerem - Przemyślaninem.

          Ostatecznie w turnieju wyodrębniono cztery grupy turniejowe:

           Seniorów, Juniorów Starszych, Juniorów Młodszych i Juniorów do lat 8