Konsultacje dla rodziców

                                                  KONSULTACJE  DLA  RODZICÓW  2021/2022

 

Konsultacje z wychowawcą i nauczycielami odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus lub bezpośrednio po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.