Wywiadówki

Dyrektor Szkoły wraz z Gronem Pedagogicznym zawiadamia o zebraniu
z Rodzicami, które odbędzie się
według następującego harmonogramu: