QUIZ PATRIOTYCZNY

         W dniu 17 listopada w kl.3 Szkoły Podstawowej odbył się QUIZ PATRIOTYCZNY .
         Udekorowana sala, uczniowie wystrojeni w biało - czerwone stroje wzorowo prezentowali wiedzę na temat walorów ziemi ojczystej, jej bogatej historii, tradycji i kultury.
Wspaniała postawa najmłodszych obywateli, budzenie szacunku do symboli narodowych, a przede wszystkim wiedza o ojczystym kraju zrobiła wielkie wrażenie na ks. dyr., który został zaproszony na tę uroczystą lekcję patriotyzmu.

A. Jasińska-Lisowska