PROJEKT "AKTYWNA TABLICA"

      

        W roku szkolnym 2019/20 nasza szkoła przystąpiła do Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury AKTYWNA TABLICA.

        W ramach otrzymanej dotacji zakupiono trzy tablice interaktywne wraz z projektorami. Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii, umożliwienie szerokiego wykorzystywanie TIK i doprowadzenie do upowszechnienia interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów. Ważnym aspektem i celem dodatkowym Programu jest również umożliwienie uczniom rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

         Zostały przeprowadzone lekcje otwarte, na których wykorzystywano narzędzia TIK. Udostępniono scenariusze zajęć oraz propozycje ciekawych stron internetowych innym nauczycielom z międzyszkolnej sieci współpracy. Stosowanie TIK znacznie zwiększyło zaangażowanie zarówno nauczycieli jak i uczniów w proces nauczania i uczenia się.

Harmonogram prac w roku szkolnym 2019/20:

 

Scenariusze zajęć nauczycieli Szkoły Podstawowej z wykorzystaniem TIK:

 

Sprawozdanie z realizacji Rządowego Projektu „Aktywna Tablica”