Wymagane Dokumenty

Wymagane dokumenty – KLASA I


1. Wniosek o przyjęcie do Salezjańskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przemyślu (do pobrania tutaj).
2. Informacja dotycząca przebiegu procesu wychowawczo-dydaktycznego napisana przez nauczyciela wychowania przedszkolnego.
3. Wpisowe w kwocie 100 zł. (wpłacane przy zapisie dziecka do szkoły w sekretariacie lub na szkolne konto).
4. 2 zdjęcia legitymacyjne.
5. Informacja o gotowości szkolnej.